Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht, geeft advies en functioneert als klankbord voor de directie. De taken en bevoegdheden van de Raad zijn beschreven in de statuten van Caparis NV. De wijze waarop de Raad zijn taken en bevoegdheden uitvoert is vastgelegd in een reglement Raad van CommissarissenHet rooster van  aftreden van de RvC (ultimo 2022) vindt u hier: 

Samenstelling Raad van Commissarissen:

  • De heer G. (Ger) Jaarsma (voorzitter)
  • De heer L.A.M. (Rens) Barendregt (vice-voorzitter)
  • De heer E. A. (Erik) de Boer
  • De heer R.J. (Robert-Jan) Hageman
  • Mevrouw D.J. (Dedi) Veldhuis
  • Mevrouw J.C. (Anneke) Groenenberg-Mossel