Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht, geeft advies en functioneert als klankbord voor de directie. De taken en bevoegdheden van de Raad zijn beschreven in de statuten van Caparis NV. De wijze waarop de Raad zijn taken en bevoegdheden uitvoert is vastgelegd in een reglement Raad van Commissarissen. Dit reglement wordt momenteel herzien en zal na vaststelling hier worden gepubliceerd.                    

Samenstelling Raad van Commissarissen:

 De heer G. (Ger) Jaarsma (voorzitter)
• De heer L.A.M. (Rens) Barendregt
• De heer E. A. (Erik) de Boer
• 
Mevrouw A.(Anneke) Groenenberg-Mossel
• De heer R.J. (Robert-Jan) Hageman
• Mevrouw D.J. (Dedi) Veldhuis

Wij gebruiken cookies op deze site om jouw ervaring te verbeteren.