Raad van bestuur en management

De samenstelling van de raad van bestuur van Caparis is als volgt:

  • Alex Bonnema, voorzitter raad van bestuur
  • Anita van Nimwegen, lid raad van bestuur

De raad van bestuur is als statutair bestuurder eindverantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering van Caparis. De raad van bestuur wordt daarbij ondersteund door het managementteam.

Het managementteam bestaat uit:

  • Freddy Terpstra, manager Werkbedrijf
  • Pytsje van der Meer, manager Stream
  • Anita Haneman, bestuurssecretaris