Klokkenluidersregeling

Deze regeling over het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Caparis NV biedt een beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een gegrond vermoeden van een misstand bestaat en sluit daarmee aan bij de ‘Wet Huis voor Klokkenluiders’ die per 1 juli 2016 van kracht is.

Een vermoeden van een misstand moet in beginsel eerst intern aan de orde worden gesteld. De organisatie moet eerst zelf de gelegenheid krijgen om orde op zaken te stellen. In bepaalde gevallen biedt de regeling ook de mogelijkheid om extern melding te doen.
De regeling biedt de medewerker bescherming tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het (intern) melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie.

Toepassingsbereik
Deze regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten die (mede) zijn gericht op het persoonlijk belang van medewerkers. Op de persoonlijke klachten is de ‘Interne klachtenregeling’ van toepassing.