Caparis krijgt tweehoofdig bestuur

Anita van Nimwegen per 1 april lid van de raad van bestuur

Per 1 april 2022 gaat Caparis van een eenhoofdig naar een tweehoofdig bestuur. Na een positief advies van de ondernemingsraad namen de aandeelhouders vorige week een unaniem besluit over dit voorstel van de raad van commissarissen. De aandeelhouders hebben Anita van Nimwegen benoemd tot lid van de raad van bestuur. Alex Bonnema wordt voorzitter van de raad van bestuur.

Van één naar twee bestuursleden
De reden waarom de raad van commissarissen kiest voor een tweehoofdig bestuur is tweeledig. Ten eerste is er de behoefte de rust en stabiliteit die er nu heerst bij Caparis te behouden. Met twee leden in de raad van bestuur is voortzetting van de ingezette strategische koers gewaarborgd, ook bij vertrek van een bestuurslid.

Complexe omgeving
Een andere reden voor wijziging van het bestuursmodel is het aantal dossiers dat bestuurlijke aandacht vraagt. Met 2000 medewerkers is Caparis een bedrijf van behoorlijke omvang, opererend in een complexe omgeving. De organisatie staat met één been in het (semi-)publieke domein en met het andere in het commerciële werkveld. De brede sociale, financiële en maatschappelijke opgaves vragen bestuurlijke aandacht. Landelijk staat de Participatiewet ter discussie en zullen er de komende jaren ongetwijfeld veranderingen komen.

Bestendiging huidige samenwerking
Sinds 1 juni 2017 is Alex Bonnema algemeen directeur en statutair bestuurder. Anita van Nimwegen is sinds 1 februari 2017 directeur Bedrijfsvoering bij Caparis. Daarvoor bekleedde zij diverse managementfuncties bij onder meer KPN, de Rijksoverheid en gemeenten.

Reacties betrokkenen
Ger Jaarsma, voorzitter van de raad van commissarissen:
“De RvC is verheugd dat Anita van Nimwegen bereid is gevonden om toe te treden tot de raad van bestuur. De RvC wil met een tweehoofdige raad van bestuur de strategische koers bestendigen en de maatschappelijke rol voor de werknemers, de aangesloten Friese gemeenten en hun burgers voor de toekomst behouden. De RvC is overtuigd van de brede maatschappelijke meerwaarde van Caparis voor de kwetsbare mensen in de samenleving.”

Alex Bonnema, per 1 april voorzitter van de raad van bestuur:
“De stap naar een collegiaal bestuur is goed voor de continuïteit en de stabiliteit van Caparis. We kunnen de uitstekende onderlinge samenwerking van de afgelopen jaren nu op bestuurlijk niveau voortzetten en verder bouwen aan een mooie toekomst voor onze medewerkers.”

Anita van Nimwegen:
“Ik ben erg blij met mijn benoeming en het vertrouwen van de aandeelhouders, de ondernemingsraad en raad van commissarissen. Ik kijk ernaar uit om mij nu ook op bestuurlijk niveau te kunnen inzetten voor Caparis, de medewerkers en onze toekomstvisie.”