Sociaal ondernemerschap, wat is dat?

Caparis helpt ondernemers invulling te geven aan sociaal ondernemerschap: ondernemen met oog voor de maatschappij. Sociaal ondernemerschap betekent dat je nadenkt over de positieve impact die jouw bedrijf op de wereld kan hebben.

Sociaal ondernemen kan op verschillende manieren. Veel ondernemers zoeken naar een invulling die bij henzelf of het bedrijf past. De een kiest bijvoorbeeld voor duurzaam geproduceerde materialen, de ander richt zich op het opleiden van jongeren.  

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Een mooie manier om invulling te geven aan sociaal ondernemerschap is het aannemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen komen moeilijk aan een reguliere baan omdat ze bijvoorbeeld een psychische of fysieke beperking hebben. En hoewel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt sommige dingen niet zullen kunnen, kunnen zij ook veel dingen wél. Werk maakt die persoonlijke kracht zichtbaar en inzetbaar. Bovendien zorgt een passende werkplek voor structuur, meer zelfvertrouwen, zekerheid en sociale contacten.

Quotumwet

Er zijn diverse regels en wetten die ondernemers stimuleren om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Eén van deze wetten is de Quotumwet of quotumregeling. De Quotumwet schrijft voor dat als er bij een bedrijf 25 of meer mensen werken, de werkgever verplicht is om één of meer medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te hebben. Als werkgevers zich niet aan de wet houden, kunnen zij een flinke boete opgelegd krijgen.

Doelgroep Quotumwet

De Quotumwet moet ervoor zorgen dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt minder moeite krijgen met het vinden van werk. Het gaat dan om mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen, mensen met een Wsw-indicatie, mensen met een Wiw- of ID-baan of Wajongers met arbeidsvermogen.

Wilt u ook invulling geven aan sociaal ondernemerschap?

Neem dan contact met ons op. We onderzoeken graag samen met u de mogelijkheden en denken met u mee.