Persverklaring: Ondernemingsraad trekt rechtszaak tegen directeur in

5 januari 2021

Begin dit jaar kondigde de Ondernemingsraad (OR) twee rechtszaken aan tegen de directeur van Caparis, de heer Alex Bonnema. De OR heeft de kantonrechter in Leeuwarden onlangs bericht dat zij ook de tweede zaak intrekt. Aanleiding voor de rechtszaken was de verstoorde onderlinge relatie tussen OR en de directeur.

Op de zitting heeft de kantonrechter de OR gewezen op de noodzaak voor partijen om samen te werken en aangedrongen op het oplossen van het conflict. De afgelopen maanden is de OR daarom onder leiding van een mediator in gesprek gegaan met de directeur om uit de impasse te komen en te werken aan het noodzakelijke herstel van vertrouwen in elkaar. In de mediation is duidelijk geworden dat het conflict een grote weerslag heeft gehad op beide partijen en dat beide partijen vanuit een steeds groter wordend wantrouwen op elkaar zijn gaan reageren met escalatie van het conflict tot gevolg. De OR is in de mediation tot het inzicht gekomen dat hij op basis van verkeerde aannames, verkeerde conclusies heeft getrokken over de integriteit van de directeur. Het is de OR duidelijk geworden dat de uitlatingen die zijn gedaan de directeur als persoon diep hebben geraakt en de reputatie van de directeur is beschadigd. De OR betreurt het ten zeerste dat het zover is gekomen en heeft hiervoor zijn excuses gemaakt aan de directeur. De OR ziet nu in dat hij hiermee niet in het belang van Caparis en haar medewerkers heeft gehandeld.

In de mediation hebben de OR en de directeur de intentie naar elkaar uitgesproken om er in de toekomst alles aan te doen om te voorkomen dat er opnieuw een conflict ontstaat. Zowel de OR als de directeur willen graag op een duurzame, toekomstbestendige manier met elkaar samenwerken. De OR heeft daarom een aantal concrete gedrag- en werkafspraken met de directeur gemaakt en vastgelegd in een overeenkomst. De OR vertrouwt erop met die afspraken het constructieve overleg met de directeur te kunnen voortzetten en dreigende geschillen snel te onderkennen en in overleg met elkaar op te lossen.

De OR is blij hiermee het verleden achter zich te kunnen laten en dat de OR zich weer volledig kan inzetten en richten op het belang van (de medewerkers van) Caparis.