Persverklaring (19 maart 2020)

Caparis begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk, binnen of buiten ons eigen bedrijf. Elke dag zetten wij ons in om hen te helpen hun talent te ontdekken en ontwikkelen. Deze mensen doen werk dat van waarde is door de Friese economie en maatschappij.

Wij betreuren het dat er momenteel juridische kwesties spelen die ons afleiden van ons werk. Deze hebben te maken met onvrede bij de ondernemingsraad. Hoezeer we ook wensen dat dit niet zo was, we moeten samen met klanten, samenwerkingspartners, aandeelhouders en RvC door deze ingewikkelde periode.

We beschouwen de kwestie als een interne aangelegenheid, die niet thuishoort in de media. Voor nu geven wij dan ook geen toelichtingen aan de media. De belangrijkste overweging hierbij is dat we rust voor onze kwetsbare medewerkers willen behouden. Daarom en omdat de zaak ‘onder de rechter is’ zijn we buitengewoon zorgvuldig in onze afweging wanneer we inhoudelijke details met wie delen.

Caparis heeft het volste vertrouwen in de afloop. Wij blijven met volle aandacht gericht op een toekomstbestendig Caparis en op de interne saamhorigheid.

Bent u journalist en wilt u Caparis in deze periode volgen? Dan kunt u dat laten weten op communicatie@caparis.nl. Daar kunt u ook uw persvragen kwijt. Publiceren wij online een update van dit statement, dan laten we u dat weten. Hierbij de vragen van de media in ogenschouw genomen.

Wij gebruiken cookies op deze site om jouw ervaring te verbeteren.