Directie en management

De samenstelling van de directie van Caparis is als volgt:

  • Alex Bonnema, algemeen directeur 
  • Anita van Nimwegen, directeur bedrijfsvoering

De algemeen directeur van Caparis is als statutair bestuurder eindverantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering van Caparis. Hij wordt daarbij ondersteund door de directeur bedrijfsvoering en het managementteam.

Het managementteam bestaat uit:

  • Freddy Terpstra, manager Werkbedrijf
  • Henk Rodenhuis, manager Diensten
  • Pytsje van der Meer, manager Stream
  • Anita Haneman, bestuurssecretaris