Alle medewerkers met een SW-indicatie blijven bij Caparis

De afgelopen maanden hebben 16 bestuurders, 8 gemeenten en Caparis intensief samen opgetrokken om te komen tot het besluit van vandaag over de vorm van eigenaarschap van Caparis en over de omvang en de aard van de dienstverlening van Caparis vanaf 2020. Gezamenlijk uitgangspunt van dit besluit is rust en zekerheid voor de medewerkers van Caparis.

Ook is duidelijk geworden welke gemeenten eigenaar blijven van Caparis. Dit zijn Opsterland, Smallingerland, Heerenveen en Leeuwarden. De andere gemeenten -Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen- dragen hun eigenaarschap over en hebben aangegeven zaken te willen blijven doen met Caparis. Over de uitvoering van de Participatiewet worden door de gemeenten afzonderlijk afspraken gemaakt met Caparis.

Alex Bonnema, algemeen directeur Caparis, is blij met het akkoord. ‘Voor onze SW-medewerkers betekent het dat ze nu zeker zijn van hun werk en hun werkplek bij Caparis. We hebben daar de afgelopen maanden veel vragen over gehad van medewerkers en kunnen ze nu geruststellen.’

De besluiten gaan in per 1 januari 2020 en gelden vooralsnog voor vijf jaar. ‘Een periode waarin we in alle rust kunnen bouwen aan een nieuwe organisatie.’

Zo spoedig mogelijk na de zomer volgt besluitvorming in de gemeenteraden en bij Caparis.