Caparis biedt medewerkers kans op een gezonder leven

Caparis wordt gezonder en vitaler! Gisteren vierden we in Sportstad Heerenveen de kick-off van ons vitaliteitsproject. Met dit project, Het Nieuwe Gezonde Werken, krijgen medewerkers van Caparis de kans op een gezonder leven. In een periode van enkele maanden worden ze gecoacht in het aanleren van gezond gedrag. Daarbij gaat het om goed eten, effectief bewegen en goed slapen. Een activity tracker helpt hen gedrag te monitoren.

Het project, dat nu nog een proef is, gaat uit van de ‘olievlekgedachte’: medewerkers die enthousiast bezig zijn met gezond gedrag nemen hun collega’s hierin mee. Na een eerste groep van 14 ambassadeurs start nu een tweede groep van 23 medewerkers. Het uiteindelijke doel is een gezonder leven voor alle 2000 medewerkers van Caparis.

Het vitaliteitsproject start met een health check. De 23 medewerkers kregen gisteren de gelegenheid hun conditie, bloedwaarden, lengte en gewicht te laten meten. Ook kregen ze een life style-gesprek. Na drie maanden gebeurt dit opnieuw om te kijken of er gezondheidsvorderingen zijn gemaakt.

De coaching van de medewerkers is in handen van Pim Mulier, een organisatie die gezond gedrag van mensen en organisaties wil bevorderen. Ook Sportstad Heerenveen en Caparis in Beweging doen mee in het project. Financiële steun komt van De Friesland Zorgverzekeraar.

Lees ook het artikel uit de Leeuwarder Courant van 23 mei jl.