Caparis viert ISO-certificering

Het bedrijf Montage van Caparis heeft in september het nieuwe certificaat voor de ISO 9001:2015 norm ontvangen van bureau Veritas. In juni heeft de audit van de nieuwe 2015 norm plaats gevonden. In de 2015 norm ligt grote nadruk op risicoanalyse en betrokken leiderschap. Op donderdag 7 maart werd het behalen van de nieuwe norm in Drachten gevierd onder het genot van taart.

Caparis Montage is al sinds 2011 gecertificeerd voor ISO 9001. Iedere drie jaar wordt uitgebreid onderzocht of het certificaat opnieuw voor drie jaar kan worden toegekend. Dit wordt gedaan door een externe certificeringsorganisatie, Bureau Veritas. Een intern team heeft hard gewerkt om het nieuwe kwaliteitsniveau te bereiken en te kunnen behouden.

De ISO-norm wordt regelmatig herzien zodat hij relevant blijft voor zowel het bedrijfsleven als de overheid. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van producten en diensten hoog blijft. Om aan de nieuwe eisen te voldoen heeft Caparis bijvoorbeeld in kaart gebracht wie de stakeholders zijn en waar de risico’s en kansen liggen.

ISO 9001 omvat eisen die met elkaar goede aanknopingspunten vormen voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Klantgerichtheid, betrokken leiderschap, voortdurende verbetering en aandacht voor het proces zijn basisprincipes van de norm. De norm waarborgt dat de klant voorop staat, en dat bedrijven en organisaties een goed beeld hebben bij wat zich allemaal afspeelt binnen de context, zowel intern als extern.