Bert Middel nieuw lid Raad van Commissarissen Caparis NV

De Raad van Commissarissen van Caparis heeft in zijn vergadering van 17 december unaniem Bert Middel benoemd als RvC-lid van Caparis NV. Bert Middel, oud-burgemeester van Smallingerland, is benoemd op voordracht van de OR. Momenteel is hij dijkgraaf van het Drents-Groningse waterschap Noorderzijlvest. Met de benoeming van Bert Middel per 1 januari 2019 is de RvC weer voltallig. De OR is verheugd dat hiermee de werknemerscommissaris weer vertegenwoordigd is in de RvC.