Toekomst Caparis steeds helderder


Zeker vier gemeenten willen vooralsnog verder met Caparis en de schouders eronder zetten: Leeuwarden, Smallingerland, Heerenveen en Opsterland. Daarnaast willen alle acht gemeenten ‘beschut binnen’ bij Caparis blijven onderbrengen. Dat bleek tijdens de bestuurdersconferentie van vrijdag 7 december, waarbij de wethouders van de AVA en GR aanwezig waren.

Directeur Alex Bonnema is blij met de uitkomst: helderheid over de toekomst van Caparis komt steeds dichterbij. Wethouder Friso Douwstra van Leeuwarden, die namens de gemeenten het woord voert, noemde het overleg constructief, volwassen en positief. De komende twee maanden worden de verschillende scenario’s uitgewerkt. Naar verwachting zal er in februari meer duidelijkheid zijn.

De manier waarop Caparis wordt bestuurd is erg complex. De acht gemeenten (Leeuwarden, Heerenveen, Achtkarspelen, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf) zijn aandeelhouders van de NV Caparis, maar vormen ook een zogenoemde gemeenschappelijke regeling die als opdrachtgever fungeert voor het bedrijf. Daarnaast is er nog een raad van commissarissen.
Lees hier het bericht dat is gepubliceerd in de Leeuwarder Courant.

Lees hier het bericht dat de Leeuwarder Courant publiceerde