Blog Alex Bonnema

Samen kom je verder

Begin oktober deed staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken een opmerkelijke uitspraak. De banenafspraak van vijf jaar terug moest op de schop. Volgens de afspraak zou de overheid 25.000 arbeidsgehandicapten in dienst nemen en het bedrijfsleven 100.000. Op die manier zouden arbeidsgehandicapten aan regulier werk komen. Wat blijkt? De bedrijven lukt het wel, maar de overheid in de verste verte niet.

Het is wat kort door de bocht om de schuld hiervan bij de overheid te leggen. Overheden kopen diensten in, zoals schoonmaakbedrijven, cateraars en bedrijven in de groenvoorziening. Dit zijn diensten waarin relatief veel mensen met een arbeidshandicap werkzaam zijn. Zij tellen niet mee in het aantal arbeidsgehandicapten voor de overheid, maar wel voor het bedrijfsleven. Een kwestie van registreren.

Als we vasthouden aan deze manier van registreren gaan overheden het werk voortaan zelf organiseren om het quotum te halen. En daar schiet niemand iets mee op, want dan komen er per saldo geen banen bij. En dat is wel nodig, want er zijn nog steeds te veel mensen die in de kaartenbak van de gemeenten blijven zitten. Om ook hen aan werk te helpen moet er meer gebeuren.

Voor de mensen om wie het gaat maakt het niet uit of de baan meetelt voor de overheid of voor het bedrijfsleven. Die willen gewoon fatsoenlijk werk, net als iedereen.

Ik zie vooral kansen in samenwerking. Een mooi voorbeeld is het leerwerkbedrijf voor groenonderhoud dat we samen met Wetterskip Fryslân en Empatec willen opzetten. Dit  leerwerkbedrijf zal op termijn werk bieden aan tientallen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Samenwerken doen we ook met schoonmaakbedrijven, groenbedrijven, cateraars, postbedrijven en gemeenten. Als Caparis leren we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werknemersvaardigheden aan, helpen hen zich te ontwikkelen en leiden hen op tot ze kunnen uitstromen naar een reguliere werkplek. Met werkgevers kijken we welke werkplek voor wie geschikt is. Als iedereen zijn steentje bijdraagt hoeft niemand aan de kant te blijven staan.