Wetterskip, Caparis en Empatec starten leerwerkbedrijf groenonderhoud

Wetterskip Fryslân, Empatec en Caparis willen gaan samenwerken in een leerwerkbedrijf groenonderhoud en exotenbestrijding. Het plan is dat medewerkers van Caparis en Empatec onderhoud gaan uitvoeren in het werkgebied van Wetterskip Fryslân. Op termijn ontstaat hierdoor werkgelegenheid voor tientallen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Alex Bonnema, algemeen directeur van Caparis: “Door de combinatie van leer- en werkbedrijf creëren wij gezamenlijk een prachtige plek om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt zich te laten ontwikkelen en waar ze begeleid worden naar een betaalde baan en nieuwe toekomst.”

“Caparis en Empatec hebben expertise in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,” aldus Oeds Bijlsma, secretaris-directeur van Wetterskip Fryslân. “En wij hebben het werk dat past bij deze mensen. We werken inmiddels al een aantal jaren samen. Door onze krachten te bundelen en voor deze vorm van samenwerken te kiezen, kunnen we een grote groep mensen continuïteit in werk bieden.”  Lees hier het gezamenlijk perbericht